Středa Červen 12 , 2024

Advokátní kancelář JUDr. David Jaroš

image

Vítejte!

Vítejte na hlavní stránce advokátní kanceláře JUDr. Davida Jaroše, zapsaného v seznamu advokátů České advokátní komory pod č. osv. 14128.

Advokátní kancelář poskytuje právní služby ve všech oborech práva, přičemž se specializuje na oblast práva občanského, obchodního, trestního a správního, jakož i využití práva evropského a mezinárodního.

Jakožto advokát jsem připraven politicky nekorektně chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klientů. Zároveň poskytuji poradenství a konzultace, právní rozbory a analýzy.

Naše služby
  • Občanské právo
  • Korporátní (dřive obchodní) právo
  • Trestní právo
  • Správní právo
  • Evropské a mezinárodní právo